มติก.อ.เอกฉันท์ดัน'พงษ์นิวัฒน์'นั่งอัยการสูงสุด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 00:00:53 น.

กรุงเทพฯ * คณะกรรมการอัยการมีมติเอกฉันท์เลือก "พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร" รองอัยการสูงสุดอาวุโสลำดับที่ 5 นั่งอัยการสูงสุดแทน "ตระกูล วินิจนัยภาค" ก่อนนำชื่อเสนอ "สนช." ให้พิจารณาต่อไป เผย "ว่าที่ อสส." เคยรับผิดชอบคดีสำคัญแล้วหลายคดี

เมื่อวันศุกร์ ที่สำนักงานอัยการสูงสุดถ.แจ้งวัฒนะ   นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด (อสส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นประธานการประชุม ก.อ. วาระสำคัญพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่คุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่ แทนที่นายตระกูล อัยการสูงสุด ที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุด 6 คน ประกอบด้วย นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์, นายมนัส สุขสวัสดิ์, นายชาญวิทย์ เจริญพจน์, นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ, ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร และนายวีรพล ปานะบุตร

อย่างไรก็ตาม นายวุฒิพงศ์, นายมนัส, นายชาญวิทย์, นายเรวัตร และนายวีรพล รองอัยการสูงสุด ลำดับที่ 1-4 และที่ 6 จะเกษียณราชการพร้อมกับนายตระกูล อัยการสูงสุด ในวันที่ 30 กันยายนนี้ด้วย ดังนั้น ก.อ.จึงพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมแล้วเห็นว่า ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ในฐานะรองอัยการสูงสุด อาวุโสลำดับที่ 5 มีคุณสมบัติครบถ้วน และถือว่ามีอาวุโสสูงสุดในส่วนของผู้ดำรงตำแหน่งรองอัยการสูงสุดที่เหลือ ดังนั้น ประธาน ก.อ.จึงเสนอชื่อ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ต่อที่ประชุม ก.อ. เพื่อลงมติเลือกตามขั้นตอน โดยก่อนการลงมติ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ได้เดินออกจากห้องประชุม เพื่อความเหมาะสมในการลงมติ จากนั้นที่ประชุม ก.อ.ได้ลงมติเห็นชอบและไม่มีผู้คัดค้าน จึงมีมติเลือก ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์เป็นอัยการสูงสุดคนใหม่แทนนายตระกูล

ขั้นตอนจากนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจะได้นำชื่อ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป หาก สนช. ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ก็จะได้ดำเนินการเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานอัยการดำรงตำแหน่งได้จนถึงอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และพนักงานอัยการซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นในปีงบประมาณใด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี สามารถขอไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสได้ แต่สำหรับตำแหน่ง บริหารในองค์กรอัยการนั้น พนักงานอัยการจะสามารถดำรงตำแหน่งบริหารได้จนถึงได้ถึงอายุ 65 ปี ซึ่งหลังจากนี้หากเข้ากฎเกณฑ์ อัยการที่ดำรงตำแหน่งบริหารก็อาจจะสามารถไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโสต่อได้จนอายุ 70 ปีสำหรับประวัติ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ว่าที่อัยการสูงสุดคนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2495 อายุ 63 ปี จบการศึกษาจากนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 และจบวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการความรู้) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยระหว่างรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับตำแหน่งอัยการประจำสำนักงานและตำแหน่งสำคัญๆ เช่น อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พ.ศ.2547 อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูง พ.ศ.2548 อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2552

นอกจากนี้ ยังเป็นอธิบดีอัยการ สำนัก งานคดีอาญา พ.ศ.2554 ที่ได้ดูแลคดีสำคัญ เช่น คดีทางการเมือง เคยเป็นรองหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาสำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฐานละเลยเพิกเฉยไม่ยับยั้งการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวจนทำให้รัฐเสียหาย

ส่วนคดีอาญา เคยพิจารณาสำนวนคดีฆาตกรรมนายเอกยุทธ อัญชันบุตร นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง จนมีความเห็นสั่งฟ้องนายสันติภาพ เพ็งด้วง หรือบอล, นายสุทธิพงษ์ พิมพิสาร, นายชวลิต วุ่นชุม, นายทิวากร เกื้อทอง, จ.ต.อ.อิทธิพล เพ็งด้วง และนางจิตอำไพ เพ็งด้วง เป็นจำเลยในคดีดังกล่าว

อีกทั้งยังมีคดีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ชุมนุมปิดล้อมสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง และสำ นวนคดีชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิตกลุ่ม นปช. จากเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง รวมทั้งพิจารณาสั่งฟ้องนายอาทริส ฮุสเซน (Mr.Atris Hussein) ชาวเลบานอน ซึ่งถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิซบุลเลาะห์ (Hezbollah) ฐานมีไว้ซึ่งยุทธภัณฑ์ (แอมโมเนียไนเตรท) โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ก่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหารสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะรองอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 1 ต.ค.56 จนถึงปัจจุบัน และนอกจากงานในสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในปัจจุบันอีกด้วย.

บรรยายใต้ภาพ
พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง