กรมอนามัย เผย เด็กนราธิวาสฟันผุสูง เพิ่มพื้นที่นมฟลูออไรด์แห่งที่ 12 ป้องกันฟันผุ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 24 มิถุนายน 2558 00:00:01 น.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนพัฒนการดำเนินงานโครงการฟลูออไรด์ เพื่อส่งเสรมสุขภาพช่องปากเด็กไทยสู่จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่ดื่มนมลำดับที่ 12 หวังลดปัญหาฟันผุในเด็กนักเรียน

ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพช่องปากและฟันของคนไทย พบว่า กลุ่มเด็กปฐมวัยเริ่มมีฟันน้ำนมผุ ร้อยละ 3 ตั้งแต่อายุ 9 เดือน และเพิ่มเป็นร้อยละ 51.7 เมื่ออายุ 3 ปี โดยเด็กวัยเรียนที่เริ่มมีฟันแท้ขึ้นในปากพบว่าช่วงอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.2 เป็นโรคฟันผุ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคอาหาร เช่น เบเกอรี่ ขนม ลูกอม และเครื่องดื่มน้ำตาลสูงประกอบกับไม่ได้รับการฝึกทักษะในการดูแลทำความสะอาดช่องปากให้สะอาดเพียงพอ ซึ่งจากการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาพบว่าการดื่มนมฟลูออไรด์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี สามารถลดการเกิดโรคฟันผุได้ร้อยละ 34.4 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ดื่มนมฟลูออไรด์ โดยปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ไม่พบผลเสียเรื่องฟันตกกระ แต่สำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จากผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพเด็กอายุ 12 ปี พบมีปัญหาโรคฟันผุในเด็กนักเรียนสูง โดยในปี 2554 พบฟันผุร้อยละ 82.07 ปี 2555 ร้อยละ 83.34 ปี 2556 ร้อยละ 76.87 และปี 2557 ร้อยละ 79.66 ตามลำดับ

ทันตแพทย์สุธา กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยจึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เขตพื้นที่การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนทุกโรงเรียนดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในจังหวัดนราธิวาส ปี 2558-2561 เพื่อให้ด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาได้ดื่มนมฟลูออไรด์ในปี 2558 นี้ พร้อมทั้งติดตามคุณภาพและความปลอดภัยจากการดื่มนมฟลูออไรด์ ซึ่งขณะนี้มีจังหวัดที่ร่วมดำเนินการนมฟลูออไรด์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นับจังหวัดลำดับที่ 12 ของการขยายพื้นที่ดื่มนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

"ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการดำเนินโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกับโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากองค์การอนามัยโลก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากมูลนิธิ The Borrow Foundation ประเทศอังกฤษเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมฟลูออไรด์ ภายใต้โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยจะส่งผลในด้านการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน และประสิทธิผลในการลดการเกิดโรคฟันผุ และในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาในปี 2558 กรมอนามัยจึงจัดทำโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขึ้นเพื่อแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยสุขภาพช่องปากเด็กไทยและคนไทย" รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง