บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 19 สิงหาคม 2558 00:00:46 น.

พล.ต.ท. พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ รศ.ดร. บุญมาก ศิริเนาวกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งจะเป็นภาคีความร่วมมือ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา อาทิเช่น การฝึกอบรมทางวิชาการ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางราชการ การสัมมนา การประชุมวิชาการ พร้อมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคม ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายแบบบูรณาการให้เกิดความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ณ ห้องออดิทอเรียม  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตกรุงเทพฯ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง