ดาว์พงษ์มอบสช.กรุยทางหนุนเอกชนจัดการศึกษาเพิ่ม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 00:00:32 น.

ลาดพร้าว * "ดาว์พงษ์" มอบให้ สช.ไปศึกษากฎระเบียบสถานศึกษาเอกชน เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและสนับสนุนให้สัดส่วนการจัดการศึกษาโดยเอกชนเพิ่มชึ้น เผยในปีครึ่งต้องแก้ปัญหาการศึกษาครบทั้ง 65 เรื่อง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน (สช.) จัดกิจกรรมวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 ซึ่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของ สช. การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้แนวคิด "การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ โดยมีสถานศึกษาเอกชนกว่า 120 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) และผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครูอาจารย์ นักเรียนเข้าร่วม

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า ภาคเอกชนมีความสำคัญมากในการช่วยภาครัฐขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐได้อย่างมาก เพราะมีบางเรื่องที่รัฐไม่สามารถจัดการได้ เช่น เรื่องการศึกษานอกระบบ วิชาชีพ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนการจัดการศึกษาเอกชนและรัฐไม่เท่ากัน โดยรัฐ จัดอยู่ที่ 77% เอกชน 23% ในอนาคตหากต้องการให้ภาคเอกชนเพิ่มสัดส่วนการจัดการศึกษามากขึ้น ก็เป็นหน้าที่ที่ภาครัฐต้องส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งตนได้มอบให้ สช.ไปศึกษากฎระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีความล้าสมัยหรือไม่ เพราะเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากบางเรื่องอาจจำเป็นต้องปรับแก้ เพื่อช่วยให้เอกชนมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ในด้านการทำงานตนเห็นว่าโรงเรียนเอกชนทำหน้าที่เต็มที่มาก หลายโรงเรียนก้าวหน้าไปมากกว่ารัฐ ทั้งการบริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน เป็นต้น ซึ่งตนยังได้แนะนำให้ผู้บริหาร ศธ.นำแบบอย่างที่ดีของการศึกษาเอกชนไปปรับใช้กับโรงเรียนรัฐด้วย

"ตั้งแต่ทำงานมากว่า 4 เดือน ในตำแหน่ง รมว.ศธ. ผมได้หารือกับผู้บริหาร ศธ.อดีตรัฐมนตรี ศธ.หลายท่านทำให้พบว่าเรามีปัญหาเรื่องการศึกษาที่ต้องแก้ไขถึง 65 เรื่อง จาก 6 ประเด็นหลัก คือ ปัญหาครู โรงเรียน การผลิตคนไม่ตรงความต้องการ ระบบไอซีที การบริหารจัดการ และเรื่องกฎหมาย ซึ่งหลายเรื่องได้ทำแล้ว ขณะที่อีกหลายเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการแต่ภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่ง จะต้องทำครบทั้งหมด โดยหนึ่งในเรื่องที่กำลังทำอยู่คือการปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องดูความเชื่อมโยงถึงระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาและการออกข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมถึงต้องปรับปรุงตำราเรียนด้วย ต้องทำให้ชัดว่าอะไรที่เด็กควรรู้ และอะไรที่เด็กต้องรู้" รมว.ศธ.กล่าว

ด้าน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัด ศธ.กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย.

ADVERTISEMENT