กปน.จัดพิธีสงฆ์ ครบรอบ 102 ปี การประปาไทยพร้อมแนะนำโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้งานประปาระดับนานาชาติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 00:00:51 น.

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานี้ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ กปน.เป็นประธานในพิธี่เปดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปี การประปาไทย และแนะนำพื้นที่โครงการก่อสร้างสถาบันพัฒนาวิชาการประปา โดยมีคณะกรรมการ กปน.ผู้บริหาร และพนักงาน กปน.คณะครูและนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เชขียงรากกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม

นายเจริญ กล่าวว่า บริเวณดังกล่าว เป็นที่เก็บกักน้ำดิบ สำหรับผลิตน้ำประปาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อย่างดี รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างในอดีตมากกว่า 100 ปี ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็น โดย กปน.จะปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างเป็นศูนย์

การเรียนรู้ระดับนานาชาติเต็มรูปแบบสามารถให้บริการงานด้านวิชาการ จัดอบรม สัมมนาจัดประชุมนานาชาติ พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ระบบนิเวศ และการจัดทรัพยากรน้ำตามเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรงานประปาที่เป็นเลิศ รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรโดยใช้ภาษาต่างประเทศที่มีมาตรฐาน สามารถรองรับผู้เข้ารับการอบรมและสัมมนาจากประเทศต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ

ในโอกาสนี้ กปน.ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ" และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 81 ชิ้น รวมเงินรางวัล 54,000 บาท พร้อมร่วมสนับสนุนชาวนาไทย โดยการมอบข้าวสารแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมจำนวน 1,000 กิโลกรัมด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง