สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยสานต่อโครงการ One Gift One Life วัคซีนเพื่อน้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 4 เมษายน 2560 00:00:14 น.

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับ นอ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์ อุปนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และ รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ เลขาธิการสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ภายใต้ชื่อโครงการ "One Gift for One Life วัคซีนเพื่อน้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก" พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย(ภาคีเครือข่าย) ให้กับ จุน วนวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทฮาตาริ อิเลคทริค ยอด แสงสว่างวัฒนะ อดีตนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ สมศักดิ์ พินิจศักดิ์กุล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้า เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า และนาวาอากาศโทหญิง ศิรินารถ อิศรัตน์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการวิ่งด้วยใจให้น้องป้องกันมะเร็งปากมดลูก ณ ห้องเรซิเดนท์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง