เปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 00:00:38 น.

กรุงเทพฯ * "ผู้ว่าฯ กทม." เป็นประธานเปิดกิจกรรมการวันสิ่งแวดล้อมโลก หวังร่วมมือทุกภาคส่วนพัฒนากรุงเทพฯ เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีคณะผู้บริหาร กทม. ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดา ตัวแทนจากหน่วยงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment) ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี ประชาชาติทั่วโลกต่างกำหนดให้เป็นวันแห่งความร่วมมือระหว่างชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" โดยในปี 2560 องค์กรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Environment programme : UNEP) กำหนดการรณรงค์ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ "CONNECTING PEOPLE TO NATURE หรือชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ" โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ด้วยการให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจและแสดงเจตนารมณ์ที่จะช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก

ขณะเดียวกัน กทม.เองตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นหนึ่งในนโยบาย "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW" โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล เป็นมิตรกับธรรมชาติ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ในส่วนของ กทม.จะมีการจัดกรรม ได้แก่ 1.การจัดสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 4-8 มิ.ย.2560 โดย กทม.จะประดับไฟสีเขียวบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นสัญลักษณ์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2.ทั้ง 6 กลุ่มเขตร่วมกับกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมการภายใต้กรอบของ UNEP อาทิ City Forest, Clean air, Clean city ระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย.2560 โดยกลุ่มกรุงเทพฯ ตะวันออกกำหนดจัดกิจกรรมบริเวณสวนสุขภาพ เขตประเวศ กลุ่มกรุงเทพฯ กลางจัดกิจกรรมบริเวณลานเมืองไทยประกันชีวิต กลุ่มกรุงเทพฯ ใต้จัดกิจกรรมบริเวณลาน Liberty Plaza กลุ่มกรุงเทพฯ เหนือจัดกิจกรรมบริเวณเจเจมอลล์ กลุ่มกรุงธนเหนือจัดกิจกรรมบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน และกลุ่มกรุงธนใต้จัดกิจกรรมบริเวณโรงเรียนคลองพิทยากรณ์ ป่าชายเลนบางขุนเทียน.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง