เร่งปรับภูมิทัศน์คลองผดุงฯเล็งจัดระเบียบร้านค้าต้นไม้-สั่ง6เขตลงพื้นที่เจรจาชุมชน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 00:00:32 น.

ไทยโพสต์ * รองผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพ เตรียมปรับภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม จัดระเบียบร้านค้าต้นไม้ รื้อตู้โทรศัพท์สาธารณะชำรุด เร่งบำรุงรักษาต้นไม้ ทาสีเก้าอี้-ป้ายต่างๆ ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสองฝั่งคลอง โดยภายหลังสำรวจ นายจักกพันธุ์ได้ให้คำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดระเบียบร้านค้าจำหน่ายต้นไม้ การปรับปรุงศาลาที่พักที่ชำรุดทรุดโทรม การรื้อย้ายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งาน การบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งกิ่งที่ผุพัง ใส่ปุ๋ยบำรุงและดูแลไม่ให้มีน้ำขังบริเวณโคนต้น ต้นไม้ขนาดเล็กหรือต้นที่เอียงควรมีไม้ค้ำยัน เก้าอี้สาธารณะที่ชำรุดควรซ่อมแซมและทาสีใหม่ โดยกำหนดรูปแบบเดียวกัน สีเดียวกัน เช่น สีเขียว พื้นทางเท้าที่ชำรุด ป้ายจราจร ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ดูแลให้ใช้งานได้ หากป้ายไหนเลิกใช้งานแล้วให้รื้อถอนออกไป ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงบริเวณท่าเทียบเรือเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

สำหรับคลองผดุงกรุงเกษม ปากคลองเริ่มจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดเทวราชกุญชร ผ่านตลาดเทเวศร์ ผ่านหัวลำโพง ตัดผ่านคลองมหานาค ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดแก้วแจ่มฟ้า ย่านสี่พระยา มีความยาวประมาณ 5.5 กม. กว้าง 20 ม. ลึก 3 ม. ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของเขตพระนคร ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย ปทุมวัน สัมพันธวงศ์ และเขตบางรัก ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการซ่อมแซมเขื่อนคลองผดุงกรุงเกษม โดยเอาส่วนที่เป็นกำแพงลายอิฐมาปูในบริเวณส่วนที่ซ่อมแซม ความยาวประมาณ 970 ม. เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมมีความสวยงาม

ขณะเดียวกัน นายจักกพันธุ์ได้สั่งการให้ 6 สำนักงานเขตลงพื้นที่สำรวจด้านกายภาพบริเวณชุมชนริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยเน้นการเจรจาพูดคุยในส่วนที่มีปัญหา กำชับไม่ให้ใช้ความรุนแรง รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมกันในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นคลองที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง