คอลัมน์: กระเบียดเกษียณ: วางแผนการเงินสำหรับชีวิตเกรดAเพื่อก้าวสู่วัยเกษียณ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 00:00:59 น.

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความดีๆ ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ โดย บมจ. แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการเงินก่อนและหลังวัยเกษียณ เพื่อให้ท่านมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและไม่เป็นภาระของลูกหลานครับ

ผมขอเริ่มต้นด้วยคำกล่าวที่ว่า "ถ้าได้มาแล้วรู้จักรักษา เชื่อได้ว่าสิ่งๆ นั้นจะอยู่กับเราได้นานเสมอ" แต่จะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าวันนี้ผมมีเคล็ดลับการต่อยอดเงินในกระเป๋าของท่านผู้อ่านที่มีอยู่นั้นให้งอกเงยยิ่งๆ ขึ้น เพื่อให้ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างสุขกายสบายใจ โดยผมมี A Plan สำหรับคนอยากมีชีวิตเกรด A มาฝากครับ ซึ่ง A Plan ก็คือการวางแผนการเงินที่สามารถตอบสนองเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิต ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยครอบคลุมหลักการบริหารจัดการใน 3 ด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย

1.การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) การให้ความสำคัญทั้งการออมและการลงทุน โดยมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือก ซึ่งพร้อมที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ที่ตรงกับเป้าหมายการออมและการลงทุนของแต่ละ

บุคคลตามแต่ละช่วงชีวิต โดยการสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย และอะไรคือความแตกต่างระหว่างการออมเงินและการลงทุน ซึ่งผมก็มีความหมายอย่างง่ายๆ เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถแยกความต่างระหว่างการออมกับการลงทุนมาฝากครับ โดยการออมเป็นการสะสมเงินเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และหลังจากนำเงินไปใช้จนหมดก็เริ่มต้นสะสมเงินออมกันใหม่ แต่การลงทุนนั้นแตกต่างกัน โดยคนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งนั้นจะลงทุนเงินในทรัพย์สินที่สามารถงอกเงยเพิ่มขึ้น ได้แก่ หุ้นและสินทรัพย์ โดยที่พวกเขามีกลยุทธ์ในการนำเงินไปใช้ด้วยการถอนเงินบางส่วนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนไปใช้จ่าย แต่คงเงินต้นในการลงทุนไว้อย่างเดิม จะไม่มีการถอนเงินต้นออกไปใช้แม้แต่น้อย เงินต้นจึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่งอกเงยเพิ่มขึ้นและทบต้นไปเรื่อยๆ

ถ้าทำตามกลยุทธ์นี้ ในระยะเริ่มต้นอาจจะต้องใช้เวลานานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน แต่ในระยะยาวนั้นจะทำให้พบว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอย เพราะเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง คุณจะมีกระแสรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนนี้ ซึ่งมันจะทำให้ชีวิตของคุณสบายขึ้นมาก และพบกับความมั่งคั่งในที่สุดครับ

2.การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน (Wealth Protection) การเข้าใจถึงความจริงของชีวิตที่แฝงไว้ด้วยความเสี่ยง จึงควรตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงของชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระและบรรเทาทุกข์เมื่อประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และเครื่องมือที่จะช่วยรักษาความมั่งคั่งให้คงอยู่อย่างง่ายๆ คือการทำประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย

โดยประโยชน์ของการประกันคือ การเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตและวินาศภัย หรือซื้อกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองด้านอื่นๆ คือผู้ที่ซื้อความมั่นใจในความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน หากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และการที่หัวหน้าครอบครัวได้ทำประกันไว้ ก็เท่ากับว่าได้สำรองเงินก้อนใหญ่ตามภาระผูกพันกับบริษัทประกัน แสดงถึงความรับผิดชอบและเป็นหลักประกันอันมั่นคงต่อครอบครัวอันเป็นที่รัก

3.การบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management) การเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการกระแสเงินสด เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำท่านผู้อ่านไปสู่อิสรภาพทางการเงิน (Financial Freedom) เพราะการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีสภาพคล่องในการใช้ชีวิตประจำวัน และสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในอนาคตได้ ทั้งนี้ ยังรวมถึงการบริหารเงินในการลงทุน หรือการออมให้ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงเวลา

โดยกระแสเงินสดที่ดีต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของเงินสดเป็นสำคัญ หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เป็นการที่แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของแต่ละบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งกระแสเงินสดนี้สามารถช่วยให้ท่านสามารถตัดสินใจในการลงทุน หรือตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินได้โดยเห็นภาพรวม โดยกระแสเงินสดนี้จะเป็นข้อมูลการไหลเข้า-ออกของเงินสดในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งข้อมูลที่บอกว่าเงินสดทั้งหลายนั้นได้มาจากไหน และใช้จ่ายไปกับอะไร โดยข้อมูลในส่วนนี้ก็อย่างเช่น รายรับ รายจ่าย การออม การลงทุน ดอกเบี้ยที่ได้รับ รวมถึงการเคลียร์หนี้สินต่างๆ เป็นต้น

ซึ่ง 3 ทั้งองค์ประกอบนี้มีหน้าที่ขับเคลื่อนแผนการเงินของทุกท่านให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ หรือนำไปสู่ชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินเพื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างสุขกายสบายใจ และแผนการเงินที่ดีจะต้องมีความสมดุลขององค์ประกอบทางการเงินทั้ง 3 ด้านนี้ เพื่อให้แผนการเงินมีความสมบูรณ์ แข็งเกร่ง และสามารถตอบสนองสถานการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อชีวิตทางการเงินที่มีเสถียรภาพ และเพื่อชีวิตเกรด A ที่ทุกๆ ท่านใฝ่ฝัน แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสาระดีๆ ที่จะช่วยให้เรื่องเกษียณไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวและไกลตัวของท่านอีกต่อไป สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง