คอลัมน์: เปิดกรมธรรม์: เพราะห่วงใย คุ้มครองมะเร็ง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 00:00:56 น.

จากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า มะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยสูงสุดถึงกว่า 60,000 คนต่อปี และมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่เพิ่มขึ้นถึงปีละ 112,392 คน

มะเร็งจึงเป็นภัยคุกคามชีวิตที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตนเองและคนที่รัก รวมถึงความกังวลด้านภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่สูง ซึ่งไม่เพียงตัวผู้ป่วยเองที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังรวมไปถึงครอบครัวและคนที่รัก ซึ่งบางรายอาจถึงขั้นต้องขายทรัพย์สิน ขายบ้าน เพื่อนำเงินมารักษาตัว

อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งสามารถรักษาได้หากตรวจพบแต่เนิ่นๆ ยิ่งรักษาได้เร็ว ยิ่งมีโอกาสหายสูง และถ้ามีการเตรียมพร้อมทางการเงินที่ดีพอ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงร่วมมือกับ บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เปิดตัวแคมเปญ "Sign for Life" ที่ได้ร่วมมือกันปลดความกังวลให้กับผู้บริโภค ผ่านมุมมองในการวางแผนชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการพัฒนาแบบประกัน "เพราะห่วงใย คุ้มครองโรคมะเร็ง"

จับกลุ่มลูกค้าผู้มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ ต้องการหลักประกันความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง พร้อมลดความกังวลถึงการรับมือกับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งผ่านแคมเปญ "Sign for Life" ซึ่งจะนำเสนอให้คนไทยเห็นถึงทางเลือกที่ตัวผู้บริโภคสามารถกำหนดเองได้ เจาะกลุ่มผู้บริโภควัย 35 ปีขึ้นไปที่มีความห่วงใยสุขภาพ และต้องการวางแผนความคุ้มครองลดภาระทางการเงินของตนเองและครอบครัว

สำหรับแบบประกัน "เพราะห่วงใย คุ้มครองโรคมะเร็ง" เป็นแบบประกันที่มุ่งเน้นมอบผลประโยชน์ความคุ้มครองให้แก่ผู้บริโภคอย่างเต็มความคุ้มค่าที่สุด คือ หากตรวจเจอ จ่ายทันที คุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ และค่าเบี้ยไม่หาย มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา

จุดเด่น ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งทุกระยะ เป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน หากตรวจพบโรคมะเร็งมีเงินก้อนรักษาตัวเอง เลือกรับเงินก้อนสูงสุดถึง 3,000,000 บาท มีเงินชดเชย วันละ 5,000 บาท สูงสุด 1,200 วัน หากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง ตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป โดยยังคงได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง เงินไม่หายไปไหน ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งก็มีเงินก้อนคืน 1,500,000 บาท เมื่ออายุครบ 65 ปี

แบบประกัน "เพราะห่วงใย คุ้มครองโรคมะเร็ง" มีให้เลือก 2 แผน คือ แผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง 1 ล้านบาท ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 500,000 บาท และแผนความคุ้มครองโรคมะเร็ง 3 ล้านบาท ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 1,500,000 บาท รับประกันให้ตั้งแต่อายุ 1 วัน ถึง 55 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง