คอลัมน์: ข่าวสั้น: ลุยโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มป่าทั่วประเทศ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 00:00:29 น.

นครราชสีมา * พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปีตามโครงการพระราชดำริ คือ โครงการพระราชดำริฝนหลวง จึงมีการบูรณา การจากหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละหน่วยงาน โครง การโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่ว ประเทศไทย สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการดำเนินการในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์ กำหนดเริ่มโครงการในวันนี้ ณ เขื่อนลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ รวมทั้งการเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับใช้โปรยทางอากาศ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมปลูกป่า ณ บริเวณป่าชุมชนตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่บริเวณตำบลหนองกลับ ทุ่งทอง หนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นการปลูกป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้ต่างๆ จากกรมป่าไม้

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง