ความรู้สึกนาทีคว้าชัย'เคมีโอลิมปิก ครั้งที่ 49'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 00:00:49 น.

จบไปแล้วกับการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 พ.ศ.2560 ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงการต่างประเทศ, อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เมื่อวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวาระสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้ทรงเป็น "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์" ของชาวไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชันษา 60 ปี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานวิจัยในฐานะศาสตราจารย์ด้านเคมีและพิษวิทยา จนได้รับการถวายรางวัลต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวมถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานของประเทศไทย

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นการแข่งขันประจำปีสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้มีอัจฉริยภาพทางเคมี ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะส่งทีมนักเรียน 4 คน เพื่อเข้าทดสอบความรู้และความเชี่ยวชาญทางเคมี โดยการสอบภาคปฏิบัติเป็นเวลา 5 ชั่วโมง และสอบภาคทฤษฎีเป็นเวลาอีก 5 ชั่วโมง จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในศาสตร์ทางเคมี ผ่านการแก้ปัญหาโจทย์เคมีอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเคมีระหว่างนานาชาติ การสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนที่สนใจวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆ การร่วมมือกันระหว่างนักเรียน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนเคมีหรือประสบการณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เคมี

ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งแรกใน The 22nd International Chemistry Olympiad ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม พ.ศ.2533  ซึ่งในครั้งนั้นมีประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 28 ประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ.2542 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 และในปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกครั้งที่ 49 โดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 297 คน จาก 76 ประเทศ

เข้าร่วมการแข่งขันผลการแข่งขัน ผู้แทนประเทศไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ประเภทเหรียญทอง ได้แก่ นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม, นายวริศ จันทรานุวัฒน์ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เหรียญเงินได้แก่ นางสาวอภิสรา กวียานันท์ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และนายบวรทัต บุญรักษ์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

วริศ จันทรานุวัฒน์ จาก รร.สาธิตจุฬาฯ กล่าวถึงเหรียญทองที่ได้ว่า รู้สึกดีใจมาก ที่ผ่านมาได้ทุ่มเทกับการฝึกทบทวนเพื่อการแข่งขันครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งตอนแข่งขันหลังจากที่เห็นข้อสอบตื่นเต้นมาก แต่ก็หายใจลึกๆ เพื่อรีบทำข้อสอบให้เสร็จ

ผู้คว้าเหรียญทองอีกคน ปภาภัทร์  ดิสนีเวทย์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า วินาทีที่ประกาศว่าได้เหรียญทอง รู้สึกภาคภูมิใจ มีความสุขมากๆ ซึ่งตอนที่เข้าห้องสอบเราเริ่มจากการพลิกดูข้อสอบทั่วๆ ก่อนว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะลงมือทำ

อภิสรา กวียานันท์ รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เจ้าของเหรียญเงิน กล่าวว่า รู้สึกดีใจ โล่งใจ หายเครียด หลังจากที่ฝึกฝนอย่างหนักเพื่อการแข่งขันครั้งนี้ และตอนที่เข้าห้องสอบ เปิดข้อสอบเราก็ลุ้นว่าข้อสอบจะตรงกับที่เราเตรียมตัวมาไหม ส่วนบวรทัต บุญรักษ์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แต่พอได้แล้วกลับรู้สึกดีใจมากๆ และตอนที่เข้าห้องสอบไปครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะเป็นการสอบเวทีแบบนี้ครั้งแรก ไม่เคยแข่งระดับนานาชาติแบบนี้มาก่อน แต่ก็ตั้งสติบอกตัวเองว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

การแข่งขันครั้งนี้มีข้อสอบภาคปฏิบัติ 2 ข้อ และภาคทฤษฎี 11 ข้อ จากผลการแข่งขันครั้งนี้พบว่า ผู้ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎีคือ Alexander Zhigalin นักเรียนจากประเทศรัสเซีย รางวัลคะแนนสูงสุดภาคปฏิบัติ คือ Ilija Srpak นักเรียนจากประเทศโครเอเชีย และอันดับสอง Miss Yuan-Chen Yeh ประเทศจีนไทเป และผู้ได้รับรางวัลคะแนนรวมสูงสุด คือ Alexander Zhigalin นักเรียนจากประเทศรัสเซีย อันดับสอง Miss YuanChen Yeh ประเทศจีนไทเป และอันดับสาม Mr. Amirabbas Kazeminia ประเทศอิหร่าน

ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวทิ้งท้ายว่า การแข่งขันมีทั้งการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เห็นความงามและความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย นอกจากนั้นการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติครั้งนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันเชิงวิชาการในเวทีระดับโลก ทั้งนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้แทนประเทศไทยทุกคน เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาวิชาที่เป็นผู้แทนประเทศไทยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอกอีกด้วย.

บรรยายใต้ภาพ
บวรทัต บุญรักษ์
ปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์
น.ส.อภิสรา กวียานันท์
วริศ จันทรานุวัฒน์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง