คอลัมน์: ฝ่าวงล้อม: เสียงสะท้อนจากโพล

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 00:00:59 น.
เพลิงทัศน์

โพลหรือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน แม้ไม่ได้ชี้วัดความต้องการหรือความพึงพอใจของคนทั้งประเทศต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นตั้งคำถามก็ตาม

แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะมีแนวโน้มเป็นไปตามผลโพลได้เช่นกัน

หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจการปกครอง มีการตั้งรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะในรอบปีแรกได้เห็นผลโพลจากหลายสำนัก เช่น สวนดุสิตโพล, นิด้าโพล, โพลศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สำนักวิจัยซูเปอร์โพล และอีสานโพล เป็นต้น

ต่างนำเสนอเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกันแทบทุกสัปดาห์

และดูเหมือนผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ตั้งความหวังและให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์จะปฏิรูปนำพาประเทศชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า แก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านราษฎรได้ดีกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

ประชาชนส่วนใหญ่มิได้รังเกียจรังงอนต่อรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแต่อย่างใด

ยิ่งเมื่อถามถึงความนิยมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผู้นำการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่าได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชน

และเมื่อขึ้นปีที่ 2 ความนิยมของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ยิ่งพุ่งกระฉูด
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งต้องอายม้วนเสื่อเลยทีเดียว

เสียงสะท้อนของประชาชนดังกล่าว ทำให้นายกฯ และรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินด้วยความมั่นอกมั่นใจ

จึงได้ยินคำกล่าวขอบคุณออกจากปาก พล.อ.ประยุทธ์อยู่บ่อยครั้ง หลังผลโพลปรากฏสู่สาธารณะ

ทว่าย่างเข้าสู่ปีที่ 3 ผลโพลเริ่มออกมาตรงกันข้ามกับปีแรกๆ ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ

ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง "ประเมินผลงาน 3 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" ในประเด็นความมั่นคงของประเทศ, การบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย, การต่างประเทศ, เศรษฐกิจ

พบว่าความพึงพอใจของประชาชนลดลงทุกด้าน!

เมื่อถามถึงความนิยมในตัว พล.อ.ประยุทธ์ ต่อประเด็นความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ, การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ, ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่, ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ

ผลปรากฏว่าความนิยมของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ลดฮวบลงทุกด้านเช่นกัน!
อะไรคือสาเหตุปัจจัย?

อย่าเพิ่งอารมณ์เสีย ฟาดงวงฟาดงา หันมาทบทวนตัวเองแล้วแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง