รร.สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ผู้พิชิตโครงการตามรอยเท้าพ่อ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 00:00:00 น.

โครงการโรงเรียนสร้างสรรรค์สิ่งแวดล้อม  เฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ 5 ซึ่งบริษัท เอเชี่ยน  ฮอนด้า มอเตอร์  กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยเป็นผู้จัดขึ้นต่อเนื่อง ในปีนี้ตั้งหัวข้อโครงการว่า  "ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า" โดยให้โรงเรียนที่สนใจเข้าประกวด  เล่าเรื่องราว  วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

ผลการประกวดที่ใช้เวลายาวนานหลายเดือน  ปรากฏว่า  รร.ที่ได้รับรางวัล รร.สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จำนวน 2 รางวัล รางวัลระดับประถมศึกษา  ได้แก่  รร.บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา"  จ.สุรินทร์  และรางวัลในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ รร.โพธิ์ตากพิทยาคม จ.หนองคาย

ด้านรางวัล  รร.มาตรฐานโครงการ   รร.สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับโล่รางวัลพระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทั้ง  21  ราย  แบ่งเป็น  รร.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 13 รร. ได้แก่ 1.รร.ด่านแม่คำมัน จ.อุตรดิตถ์  2.รร.บ้านน้ำมิน จ.พะเยา 3.รร.บ้านสันป่าไร่  จ.ตาก   4.รร.วัดหนองล่ม  จ.ลำพูน  5.รร.อนุบาลห่มแจ้ จ.ลำปาง 6.รร.บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา"  จ.สุรินทร์ 7.รร.บ้านหนองผักชี จ.ชัยภูมิ 8.รร.คลองพิทยาลงกรณ์ กทม. 9.รร.บ้านท่าขาม  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10.รร.วัดหนองคัน (ใจ พิทยาคาร) จ.จันทบุรี 11.รร.บ้านพรุจูด จ.ตรัง 12.รร.บ้านมะพร้าวต้นเดียว จ.ปัตตานี 13.รร.วัดประเจียก จ.สงขลา  และโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับมัธยมศึกษา  จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.รร.ผ่างชนูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 2.รร.โพธิ์ตากพิทยาคม  จ.หนองคาย  3.รร.ราชประชานุเคราะห์ 32   จ.อุบลราชธานี  4.รร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  จ.ร้อยเอ็ด  5.รร.หนองกี่พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ 6.รร.วัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) จ.ฉะเชิงเทรา 7.รร.สัตยาไส จ.ลพบุรี และ 8.รร.นิคมสงเคราะห์ จ.ระนอง

เมื่อได้คุยกับน้องๆ  นักอนุรักษ์ตัวน้อย รร.บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" ถึงกุญแจแห่งความสำเร็จและได้รับรางวัล  น้องๆ  เล่าว่า ที่ รร.ได้รับรางวัลนี้ได้มาจากการที่นักเรียนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ส่วนกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมของ  รร.บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" นั้นมี  9  กิจกรรม ได้แก่ 1.นักเรียนอาสาตาวิเศษ  ให้นักเรียนตระหนักถึงการรักษาความสะอาด    2.เด็กไทยหัวใจรีไซเคิล  ส่งเสริมให้นำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่  3.ธนาคารขยะ ส่งเสริมคัดแยกขยะให้ถูกประเภท 4.อนามัย รร.ส่งเสริมการรักษาความสะอาด  5.ชุมชนยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเพิ่มคุณค่าขยะ  เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นให้ทั้ง รร.และชุมชนเป็นที่ปลอดขยะ 6.ให้นักเรียนรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นำสิ่งของที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด   7.ถุงผ้าพิชิตโลกร้อน  นำเศษผ้าเศษสิ่งของที่ไม่ใช้มาแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่   8.ชุมชนสมุนไพร  มีการส่งนักเรียนให้ไปศึกษาการปลูกสมุนไพรกับผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน และ 9.ชุมชนพลังงานทดแทน  ส่งเสริมการทำพลังงานทดแทนมาใช้เอง เช่น ใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ทำถ่าน รวมทั้ง การนำมูลสัตว์มาทำเป็นถังแก๊สชีวภาพ

โดยกิจกรรมที่น้องๆ ส่วนใหญ่ชื่นชอบกัน  จะเป็นกิจกรรมนักเรียนอาสาตาวิเศษ  เพราะน้องจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รุ่นเยาว์ในทำกิจกรรมรักษาความสะอาด  มีทั้งการเก็บขยะ แยกชนิดขยะ  และการประเมินพื้นที่ปลอดขยะด้วยตัวเอง หากพื้นที่ไหนปลอดขยะจะปักธงสีเขียน  พื้นที่ไหนอยู่ในช่วงปรับปรุงจะใช้ธงสีเหลือง ส่วนพื้นที่ไหนขยะเยอะจะใช้ธงสีแดง

"อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมในสังคม  อย่างการใช้ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อม เพราะสองมือของเรานั้น  จะช่วยโลกได้"  น้อง  จิตติมารัตน์ ดีสนิท ประธานนักเรียน รร.บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา" กล่าว

ทางด้าน   รร.โพธิ์ตากพิทยาคม น้องภัทรวิทย์ บุญพรม นักเรียนชั้น ม.6 ประธานโครงการ  รร.สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม  บอกว่า  รร.มีการปลูกจิตสำนึกให้  นร.มีส่วนร่วม  โดยเริ่มต้นจากการที่เพิ่มความรู้ความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา  พอถึงชั้น ม.3   จึงค่อยให้เรียนรู้ถึงหลักสูตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน  และจากการที่ได้รับรางวัล รร.สิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้ออกงานนิทรรศการ  จึงถือเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนใน รร.มีความสนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  ส่วนด้านกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมที่เด่นๆ   ได้แก่  การส่งเสริมการจัดการขยะ  มีการแปรสภาพขยะให้เป็นปุ๋ยหมัก  ครอบคลุมไปถึงการจัดการน้ำเสียให้กับ รร.และชุมชนได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหา อีกทั้งให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่บ้าน

ส่วนหัวข้อ   "ตามรอยเท้าพ่อฯ"  น้องภัทรวิทย์กล่าวว่า การเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงเป็นสิ่งที่ดี เพราะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ของเรา ย่อมต้องรู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเหมาะสมกับอะไร คำที่พระองค์มักจะพูดว่า  ไม่ต้องฟุ้งเฟ้อ  รู้จักเก็บออม ใช้ชีวิตให้มีความสุข ถือได้ว่าหลักการเหล่านี้พระองค์ทรงบอกเป็นหลักการที่ถูกต้องทุกสิ่ง  เนื่องจากประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวย  การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงจึงเหมาะสมที่สุด  แต่คนเรามักจะมองว่าการใช้ชีวิตพอเพียงนั้นคือการทำสวน การปลูกผักกินเอง  แต่จริงๆ แล้วการใช้ชีวิตพอเพียงนั้นคือการใช้สิ่งของทุกอย่างให้คุ้มค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย  ยังได้จัดทำหนังสือ  "ตามรอยเท้าพ่อ  ตอน   เรียน เล่น  เป็นคุณธรรม"  พิมพ์สีทั้งเล่ม  296 หน้า รวบรวมตัวอย่างกรณีศึกษา รวบรวมกรณีศึกษาจากโรงเรียนที่ได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ   ร้อยเรื่องราวในรูปแบบบทเรียนกึ่งนิทาน  โรงเรียนที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ตั้งแต่วันที่   5 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป ผ่านทาง   www.hondaagreenschool.com  หรือศูนย์ประสานงานโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2262-0073 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.


ใต้ภาพ1.น้องๆ  นร.และอาจารย์  รร.บ้านหนองกา "ประชารัฐพิทยา"  ผู้ชนะเลิศจากโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ในระดับประถม2.น้องๆ  นักเรียน  รร.โพธิ์ตากพิทยาคม  ผู้ชนะเลิศโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ระดับมัธยม3.ภาพหมู่  ผอ. ครูอาจารย์ทั้งหมด จาก รร.ที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง