ศิลปินแห่งชาติสัญจรชูวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงสานสัมพันธ์ไทย-ลาว-เวียดนาม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 8 กรกฎาคม 2552 00:00:00 น.

งานนิทรรศการวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นเวทีจัดแสดงผลงานร่วมกันระหว่างศิลปินแห่งชาติกับศิลปินชั้นนำจากลาวและเวียดนาม ที่เป็นประเทศสมาชิกอนุภาคลุ่มน้ำโขง และจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างงานศิลปะภายใต้แนวคิดวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำโขงให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีผู้สนใจทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน โดยฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เดินทางมาเป็นประธานเปิดนิทรรศการ

ทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และดูเหมือนว่าจะขยายขอบเขตออกไปเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม จนถึงความสมานฉันท์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในลุ่มน้ำโขง และศิลปินแห่งชาติที่ได้ร่วมสัญจรและมีผลงานคุณภาพมาโชว์ ได้แก่ ดร.กมล ทัศนาญชลี, ศ.เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ, ดร.ถวัลย์ ดัชนี, ศ.เดชา วรชุน รวมถึงศิลปินแห่งชาติปีล่าสุดที่ชื่อ รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก งานนี้ไม่ได้มีเฉพาะศิลปินแห่งชาติเท่านั้น แต่ทางโครงการฯ ยังเปิดเวทีให้กับศิลปินอนุภาคลุ่มน้ำโขง ศิลปินกลุ่มอีสาน สร้างสรรค์ผลงานร่วมด้วย

"หัวใจของโครงการครั้งนี้คือ ภาษาศิลปะที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนในลุ่มน้ำโขง ทั้งไทย ลาว เวียดนาม ซึ่งมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ช่วยเพิ่มความสมานฉันท์ได้ และด้านเนื้อหาผลงานจำนวนหนึ่งมีเนื้อหาสะท้อนวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง สายน้ำโขงที่เป็นจิตวิญญาณของชุมชน วัฒนธรรมสองฝั่งโขง บั้งไฟพญานาค จนถึงประเด็นเขื่อนกั้นแม่น้ำโขง แสดงถึงสถานการณ์คุกคามแม่น้ำโขงในปัจจุบัน" ศ.เดชา วรชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ บอก

ในส่วนของการเวิร์กช็อปด้านศิลปะให้กับนักเรียนนักศึกษา ศ.เดชา กล่าวว่า การเรียนการสอนศิลปะในภาคอีสาน ยังขาดครูที่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะ และครูส่วนใหญ่สอนแบบนกแก้วนกขุนทอง มักชี้นำนักเรียน ให้พวกเขาทำงานศิลปะเพื่อส่งเข้าประกวด ซึ่งเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ผิด เน้นเรื่องวัตถุนิยมมากเกินไป นอกจากนี้ ยังขาดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะหรือพิพิธภัณฑ์ต่างๆ การที่นักเรียนนักศึกษาได้มาเห็นกรรมวิธีสร้างผลงานของศิลปินแห่งชาติครั้งนี้ ได้รับรู้ว่างานศิลปะคืออะไร แม้เด็กๆ เติบโตมาจะไม่ได้เป็นศิลปิน แต่ถือเป็นการปลูกฝังรักศิลปะ ทุกวันนี้ระบบการศึกษาไทยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่ไม่ใช่การสร้างสรรค์ ใช้แต่สมองซีกซ้าย ทั้งที่ความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนสำคัญของมนุษย์

ด้านศิลปินจาก สปป.ลาว วัย 69 ปี ที่ชื่อ คำสุข แก้วมิ่งเมือง เจ้าของรางวัลเกียรติคุณเหรียญชัยชั้นที่ 1 สาขาจิตรกรรม ซึ่งมีผลงานร่วมสมัยสื่อสารเรื่องราวความรักที่นำมาสู่การสร้างแผ่นดินล้างช้างเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ กล่าวว่า ไทย-ลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน ศิลปะจึงไม่ต่างกันมาก แต่ประเทศลาวยังเป็นรุ่นน้องอยู่ เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพิ่งเริ่มขึ้น ปัจจุบันทิศทางศิลปะของทั่วโลกไปในทางศิลปะร่วมสมัย สื่อถึงส่วนลึกของจิตใจศิลปิน ซึ่งตอนนี้คนลาวเข้าใจศิลปะมากขึ้น การทำงานศิลปะขยายวงกว้างออกไป แต่ยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป

"โครงการนี้ใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อกลางสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทางศิลปะกัน ทำให้ความสัมพันธ์ในประเทศลุ่มน้ำโขงดียิ่งขึ้น มีการขยายความร่วมมือต่อไป เช่นเดียวกับภาพ "ช้าง" ที่ตนวาด มองไกลๆ จะเห็นเป็นรูปช้าง แต่ดูในรายละเอียดตนวาดรูปคนกอดคอกัน สื่อถึงความรักและสามัคคี จนเกิดเป็นประเทศล้านช้าง ก็หวังว่าคนบนโลกจะรักกันเหมือนในภาพ" จิตรกรชาวลาว ที่มีผลงานจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์ต่างแดน ทั้งสิงค์โปร์ ญี่ปุ่น รวมถึงรัสเซีย กล่าว

นอกจากประเทศลาวแล้ว ก็มี เหวี่ยน เหวียน ฮวาง ศิลปินจัดวางชาวเวียดนาม ผู้เคยผ่านการแสดงนิทรรศการในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนมาแล้ว คราวนี้ ศิลปินหนุ่มนำเสนอเรื่องราวพิธีทำบุญให้แก่ผู้ล่วงลับตามวัฒนธรรมเวียดนามผ่านผลงานศิลปะจัดวางที่ชื่อ "จิตวิญญาณ" ในงานนิทรรศการวัฒนธรรมแห่งสายน้ำฯ เหวี่ยน เหวียน ฮวาง เผยถึงแนวคิดในสร้างงานว่า ครั้งแรกที่ได้เห็นแม่น้ำโขงจำได้ว่าอายุ 12 ปี ตอนนั้นเกิดน้ำท่วมมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์จำนวนมาก หลายคนหาศพไม่เจอ รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อต้องทำงานภานใต้แนวคิดแม่น้ำโขง จึงหยิบประสบการณ์ครั้งนั้นมาทำงาน เพราะอยากให้ผู้ล่วงลับไปแล้วสบายใจ การมาร่วมกิจกรรมนี้ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละประเทศ มีโอกาสได้ดูเทคนิคการทำงานที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญอีกครั้งในชีวิต

และผลงานทั้งหมดนี้ก็เปิดให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมในงานนิทรรศการวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ที่จัดไปแล้ว ณ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งในแต่ละวันจะมีคนมาชมด้วยความสนใจ

"เป็นความแปลกใหม่ที่ได้พบเจอผลงานศิลปะจำนวนมากจากประเทศต่างๆ มีทั้งประเภทเหมือนจริง ศิลปินวาดเป็นทิวทัศน์น้ำโขงที่สวยงาม วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำโขง บางผลงานก็ใช้สัญลักษณ์ อาจจะดูยาก แต่การเปิดใจให้กว้างจะทำให้เราได้มีโอกาสดูงานศิลปะที่หลากหลาย ซึ่งถือเป็นประสบการณ์การดูงานศิลปะที่น่าตื่นเต้น" มณีรัตน์ ทองบุญมา นักศึกษาชั้นปี 4 คณะการโรงแรมและการท่องเที่ยว ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กล่าวด้วยรอยยิ้ม

งานนี้ ไม่ได้มีแต่การดูงานศิลปะอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ที่ศิลปินแห่งชาติผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะไทยมาชี้แนะให้กลเม็ดเคล็ดลับผ่านการบรรยาย เวิร์กช็อป เป็นการเจียระไนเพชรในดินแดนอีสาน พร้อมกับสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคนดูงานศิลปะและศิลปินแห่งชาติ แล้วยังกระทบไหล่ศิลปินลุ่มน้ำโขง บรรยากาศของกิจกรรมนี้อบอุ่นแค่ไหน คนที่ไปร่วมงานเท่านั้นที่จะรู้.


ใต้ภาพ

1.รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติ วิจารณ์ผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมโครงการฯ

2.ดร.กมล ทัศนาญชลี กับศิลปินรุ่นเยาว์ที่สร้างงานศิลป์เข้าตา
3.เหล่าศิลปินแห่งชาติสัญจรไป ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
4.เหวี่ยน เหวียน ฮวาง ศิลปินเวียดนามกับงานศิลปะจัดวางที่ชื่อ "จิตวิญญาณ"
5.นิทรรศการวัฒนธรรมแห่งสายน้ำฯ เปิดประสบการณ์การดูงานศิลปะของเยาวชน
6.คำสุข แก้วมิ่งเมือง ศิลปินลาวเจ้าของรางวัลเหรียญชัยชั้นที่ 1 ร่วมแลกเปลี่ยน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง