กำจัดหนอนเจาะมะลิด้วยลูกลำโพง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 00:00:00 น.

มะลิ  เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมากชนิดหนึ่ง ซึ่งคนไทยรู้จักมานานและนิยมกันอย่างแพร่หลาย  ใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระด้วยเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ร้อยเป็นพวงมาลัย ทำเป็นดอกไม้แห้ง หรือนำมาสกัดทำน้ำมันหอมระเหย ดอกมะลิยังเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ เนื่องจากสีขาวบริสุทธิ์เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกซึ่งไม่มีวันเสื่อมคลาย

เพราะเป็นดอกไม้ที่ตลาดมีความต้องการมาก  โดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและวันแม่แห่งชาติ  ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิต้องคอยดูแลเอาใจใส่ให้ต้นมะลิสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี  แต่ปัญหาที่พบคือเรื่องแมลงศัตรูพืชที่มักจะมารบกวนกัดกินต้นมะลิอยู่เสมอ เช่น 1.หนอนเจาะดอก ลักษณะลำตัวมีขนาดเล็ก สีเขียว ปากหรือหัวดำ ระบาดมากในฤดูฝน ทำให้ดอกเสียหายมาก  โดยการเจาะกัดกินดอก ซึ่งพบการทำลายของหนอนเจาะดอกนี้มากกว่าแมลงตัวอื่นๆ หากป้องกันกำจัดไม่ทันจะเกิดความเสียหายมาก 2.หนอนกินใบพบระบาดในฤดูฝน ลักษณะการทำลายโดยพับใบเข้าด้วยกันแล้วซ่อนตัวอยู่ในนั้น และกัดกินทำลายใบ 3.หนอนเจาะลำต้นจะเจาะตรงบริเวณโคนต้น ทำให้ต้นแห้งตาย อาการเริ่มแรกจะพบต้นมีใบเหลืองและหลุดร่วง  ถ้าสังเกตที่บริเวณโคนต้นจะเห็นกองขุยไม้  ซึ่งเกิดจากการกัดกินของหนอน ถ้าพบควรถอนต้นที่ถูกทำลายเผาไฟทิ้งเสีย และ 4.เพลี้ยไฟเป็นศัตรูที่สำคัญ ซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและดอก ทำให้ส่วนที่ถูกทำลายหงิกงอ แคระแกร็นเสียรูปร่าง เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งทำให้มีสารเคมีตกค้างอยู่ในดอกมะลิ และอาจส่งผลเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้  ด้วยความตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมี เกษตรกรในจังหวัดชัยนาทจึงนำภูมิปัญญาชาวบ้านใช้พืชดูแลพืช ป้องกันแมลงศัตรูพืชได้ดี

นายจำรัส เกตุคำ เกษตรกรหมู่ที่ 5 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็นผู้ที่ได้ทำน้ำสกัดสมุนไพรจากลูกลำโพงที่มีขึ้นมากในพื้นที่มาฉีดพ่นสวนมะลิกำจัดศัตรูพืชได้ดี

วิธีทำก็เก็บลูกลำโพงคัดเอาผลที่แก่จัด  (จะมีสารที่เป็นประโยชน์มาก) นำมาชั่งเพื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างลูกลำโพงกับกากน้ำตาลให้ได้อัตราส่วน  3 : 1 เช่น ถ้ามีผลลำโพง 3  กก.จะใช้กากน้ำตาล  1 กก. ทุบลูกลำโพงให้แหลก ผสมกับกากน้ำตาลที่เตรียมไว้ ก่อนเติมน้ำสะอาดให้ท่วม หมักทิ้งไว้ 15-20 วัน นำมากรองก่อนนำน้ำไปใช้เพื่อป้องกันการอุดตันหัวฉีด  สามารถนำไปใช้ในพืชได้หลายชนิดทั้งพืชไร่และไม้ผล โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดินทุก 20 วัน หรือในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาดให้ฉีดพ่นทุกๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง ในอัตราส่วน 1 : 200 หรือ 100 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

นายจำรัสกล่าวว่า จากการทดลองนำลูกลำโพงมาทำน้ำสกัดกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวและสวนมะลิ ผลปรากฏว่าลดปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช ทั้งหนอนและเพลี้ยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนอะไรมากนัก เพียงใช้แรงงานเท่านั้น จากพื้นที่ปลูกเพียงไม่กี่ตารางวาก็สามารถสร้างรายได้จากการนำดอกมะลิมาร้อยพวงมาลัย จำหน่ายได้ประมาณวันละ 200 บาท ทั้งยังทำให้มีสุขภาพดีทั้งคนปลูกและคนซื้อ.

รวีวรรณ สนธิสุวรรณ รายงาน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง