เปิดสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน มหาวิทยาลัยเพื่อชีวิตแห่งแรกของแม่กลอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552 00:00:00 น.

น.ส.อุษา   เทียนทอง  ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้ หรือโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า  มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หรือ สสวช. ได้อนุมัติให้ศูนย์เรียนรู้ในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสมุทรสงคราม  เปิดสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนในพื้นที่ 10 ไร่ ในเขต อ.บางคนที  จ.สมุทรสงคราม โดยให้งบประมาณในการก่อสร้างสถาบัน อุปกรณ์การเรียนการสอนงวดแรก 103 ล้านบาท คาดว่าจะเดินหน้าก่อสร้างอาคารได้ในเดือนกรกฎาคม 2552 นี้

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่ต้องการจะเรียนได้เรียนทุกคน  โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน  ใช้ความรู้ในการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาอาชีพไปพร้อมๆ กัน ข้อสำคัญไม่จำกัดอายุ อาชีพ เพียงแต่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับค่าเรียนปริญญาตรีภาคเรียนละ 6 พันบาท

น.ส.อุษากล่าวว่า  ขณะนี้การดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างสถาบันคืบหน้าไปกว่า  20  เปอร์เซ็นต์  และมีการเปิดรับสมัครนักศึกษามาจนถึงวันที่ 20 มิถุนายน  2552 แล้ว  โดยให้เรียนที่ตึกแสงกระแสธรรม วัดเจริญสุขาราม ต.บางนกแขวก อ.บางคนที ไปก่อนจนกว่าสถาบันจะสร้างเสร็จ

สำหรับสาขาที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี มี 3 สาขา คือ สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  สาขาสุขภาพชุมชน  และสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน  ใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วนระดับปริญญาโท รับ 2 สาขา คือ สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสาขาสุขภาพชุมชน ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 ผู้สนใจสอบถามได้ที่หมายเลข 0-3471-5485, 0-3475-2130, 0-3470-2867 และ 08-1806-8846 ในวันและเวลาราชการ

ก่อนที่ตัดสินใจเข้ารับการศึกษา มารับรู้ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยชีวิตสมุทรสงครามก่อนว่า ก่อนที่จะยกระดับเป็นสถาบันได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้จนจบหลักสูตรในรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ.2551

ต่อมาทางคณะกรรมการมหาวิทยาลัยชีวิต ได้เปลี่ยนพี่เลี้ยงคอยดูแลใหม่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแทนอยู่  2 ปี  แต่มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย คณะกรรมการจึงมีแนวคิดว่าน่าจะสร้างมหาวิทยาลัยเป็นของตนเอง โดยร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สมุทรสงคราม และสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตสมุทรสงคราม  แต่ติดขัดระเบียบบางอย่าง จึงต้องมาใช้ชื่อว่าสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนในโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตสมุทรสงคราม

ปัจจุบันสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ  แต่เปิดรับนักศึกษาแล้วจึงต้องอาศัยสถานที่อื่นเรียนไปก่อน โดยครูอาจารย์ที่จะทำการสอน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษามีพร้อมอยู่แล้ว เมื่อเรียนจบแล้วมีปริญญารองรับทุกคน โดยมี ดร.เสรี พงศ์พิศ เป็นผู้อำนวยการ และ ศจ.นพ.ประเวศ วสี เป็นประธานที่ปรึกษาของสถาบัน ส่วนคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เดิมยกระดับมาเป็นกรรมการศึกษาของสถาบัน  มีพระราชธรรมสุธี  เจ้าอาวาสวัดเกตการาม  เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุตินิกายเป็นประธานกรรมการ และมีนายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จ.สมุทรสงคราม และนายนิธิพงศ์ ดวงมุสิก  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.สมุทรสงคราม เป็นรองประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ เป็นกรรมการ รวม 20 คน  จึงเป็นหลักประกันได้ว่าสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงครามจะส่งผลสู่ความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

พระราชธรรมสุธี  ประธานคณะกรรมการการศึกษาของสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชนสมุทรสงคราม กล่าวว่า การเรียนรู้ของชุมชนคือรากฐานการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม หรือเมืองแม่กลอง นั้นมีสิ่งดีๆ ที่เป็นทุนอยู่หลากหลายที่คนแม่กลองต้องควรเรียนรู้  เพื่อการสร้างทุนเหล่านั้นให้เป็นการพัฒนาอาชีพ สร้างอาชีพ พัฒนาสังคม เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนแม่กลองรักถิ่นกำเนิด  เป็นนักพัฒนาที่เข้มแข็ง  และเมื่อเข้ากระบวนการเรียนรู้แล้วยังจะได้รับปริญญาด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและคนที่ต้องการจะศึกษาหาความรู้ทั่วไปก็ไม่จำกัดต้องเป็นคนสมุทรสงคราม  ใครก็ได้เข้ามาเรียนได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท.

สราวุฒิ ศรีธนานันท์ รายงาน
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง