จินตนาการในศิลปะไทย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 00:00:00 น.

คนที่สนใจเรื่องงานศิลปะไทยอาจจะเคยไปเดินดูความเป็นไทยที่ประดับประดาตามวัดวาอารามอยู่บ่อยครั้ง สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรื่องศิลปะไทยอาจจะทำวิทยานิพนธ์หัวข้อนี้ หรือบางทีก็เคยไปนั่งฟังบรรยายเรื่องศิลปกรรมไทย ซึ่งเคยจัดขึ้นในบ้านเราหลายครั้ง

สำหรับช่วงนี้ มีนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัยที่ไม่อยากปล่อยให้คนไทยพลาด นั่นคือ "จินตนาการในศิลปะ" งานนี้นำพาให้ทุกคนได้มีโอกาสชื่นชมผลงานล่าสุดของศิลปิน อาจารยื นักศึกษาปริญญาโทและตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงได้รับรู้ว่าในการสร้างสรรค์งานของศิลปินรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเหล่านี้ นอกจากต้องใช้จินตนาการความคิดแล้ว พวกเขายังทุ่มเทแรงกายแรงใจทั้งหมดที่มีไปกับสืบทอดศิลปะไทยที่มีมานาน

"ศิลปะไทยเกิด เติบโต และพัฒนามานานกว่า 700 ปี เป็นประติมากรรมรูปคน รูปเคารพ เพราะกรอบประเพณีบังคับ แล้วยังมีประติมากรรมตกแต่ง ลวดลายที่ปรากฏในยุคนั้นไม่มีกระหนก แต่เป็นลายพรรณพฤกษา กระหนกต่างๆ เริ่มเข้ามาสมัยอยุธยาตอนปลาย ความเป็นไทยจึงไม่ได้เริ่มต้นที่กระหนก แต่หยิบเรื่องราวรอบตัว สิ่งแวดล้อมมาประดิษฐ์ประดอย ประดับประดาตามศาสนสถานด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา" และนั่นคือความรู้ที่ รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมฯ ซึ่งเป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง "จินตนาการในศิลปะไทย" ในวันเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา

ในฐานะผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะไทย อาจารย์สุรศักดิ์กล่าวอีกว่า อดีตศิลปะไทยไม่ได้เป็นเรื่องราวเท่าไหร่ จนกระทั่งปลายอยุธยาเริ่มมีเรื่องราวชัดเจน และเกิดองค์ประกอบใหม่ขึ้น โดยเฉพาะการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ จากสีเอกรงค์เริ่มมีการพัฒนาหลากสี นอกจากประติมากรรมตกแต่งลวดลาย มีตกแต่งสะท้อนความเชื่อ เห็นได้จากตามโบสถ์วิหารมีลวดลายบัวรองรับ และลวดลายศิลปะไทยพัฒนาถึงขีดสุดยุคนี้ ตู้ลายรดน้ำวัดเชิงหวายเป็นชิ้นงานสำคัญ เปลี่ยนจากลายพรรณพฤกษาเดิมเป็นลายไทย

จนกระทั่งก้าวสู่กรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้รับอิทธิพลจากอยุธยาในสองรัชกาลแรก ต่อมาในรัชกาลที่ 3 เป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ เมี่อศิลปะแบบจีนเข้ามามีอิทธิพล และทำให้ศิลปะไทยกลายเป็น "ศิลปะสำเนียงจีน" ซึ่งเป็นประเพณีนิยมยุคนั้น สมัยรัชกาลที่ 4 เปิดหน้าต่างรับอิทธิพลตะวันตก จิตรกรรมฝาผนังเริ่มเปลี่ยนจากทศชาติเป็นภาพเขียนพงศาวดาร มีประติมากรรมไทยรูปเหมือนด้วย รัชกาลที่ 5 ก้าวเดินไปข้างนอก ทรงเสด็จประพาสยุโรป

รัชกาลที่ 6 ฝรั่งเต็มที่ เชิญช่างเขียนและช่างปั้นชาวยุโรปเข้ามาในบ้านเรา หนึ่งในนั้นคือ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์คอยโอบอุ้ม บุคคลสำคัญทั้งสองมีความสำคัญต่อวงการ เพราะทำให้ศิลปะไทยร่วมสมัยเกิดขึ้น เมื่อมีการตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2486 และในปี 2492 เปิดการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ นั่นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเริ่มต้นศิลปะร่วมสมัยของไทย จวบจนวันนี้ก็กว่า 60 ปีแล้ว เป็นการเดินทางของศิลปะไทยร่วมสมัยสู่ความเป็นไทยในปัจจุบันที่มีพื้นฐานเรื่องศาสนา ประเพณี วิถีชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย

ซึ่งตอนท้ายเสวนา อาจารย์สุรศักดิ์ได้สรุปศิลปะไทยเอาไว้ 7 แบบ นั่นคือ แสดงเรื่อง, ผสมเรื่อง, ลดทอนรูปในเรื่อง, เทคนิคและวัสดุเด่นกว่าเรื่อง, องค์ประกอบเด่นในเรื่อง, อิสระจากเรื่อง และปราศจากเรื่อง

นอกจากอาจารย์สุรศักดิ์แล้ว ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติปี 2552 กล่าวถึงอนาคตของวงการศิลปะไทยในแง่มุมที่น่าฟังว่า "อนาคตก็คืออดีต เพราะสุนทรียะไม่เคยหยุดนิ่ง จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลง ความเป็นไทยไม่ได้อยู่ในกระหนกนารี ถ้านำพระพุทธรูปแต่ละสมัยมาเรียงกัน มองผ่านรูปแบบนั้นไม่เหมือนกัน แต่ก็มีความเป็นไทย เพราะเป็นความคิดจินตนาการของศิลปินในแต่ละยุคสมัย เราปฏิเสธอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมชาติต่างๆ ที่ไหลเข้ามาไม่ได้ ขึ้นอยู่ที่ศิลปินจะเลือกรับอะไร ไทยโชคดีกว่าหลายประเทศในเอเชียที่มีการไหลเวียนทางวัฒนธรรม โดยมีกษัตริย์เป็นผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ"

แน่นอนว่าในนิทรรศการนี้ ศิลปินทั้งสองท่านร่วมแสดงความเป็นไทยในผลงานของตัวเองด้วย แต่ยังมีผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยคมคายในความคิด รวมถึงเทคนิคที่น่าทึ่งอีกกว่า 30 ชิ้น แสดงให้เห็นคุณค่าของศิลปะไทย งานนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ ศิลปากร จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 พฤษภาคม ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.30-17.00 น.

และช่วงปิดภาคเรียน เยาวชนและผู้ที่สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อยากสัมผัสและเรียนรู้ศิลปะไทย ส่งเสริมจินตนาการ รวมถึงกล่อมเกลาจิตใจตัวเอง นิทรรศการนี้ได้จัด กิจกรรมฝึกทักษะศิลปะ โดยทีมอาจารย์และนักศึกษาจากคณะจิตรกรรมฯ รั้วศิลปากร ทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-17.00 น. จำนวน 4 ครั้ง ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลป์แบบง่ายๆ ในหัวข้อ "สนุกกับจินตนาการในศิลปะไทย" 3 เม.ย. กิจกรรม "สัตว์หิมพานต์ในงานจิตรกรรมมาเป็นหุ่นเงาทำมือ" 17 เม.ย. จิตรกรรมไทยจากแม่พิมพ์กระดาษ 24 เม.ย. สร้างสรรค์ป่าหิมพานต์ในจินตนาการจากภาพปรุลายและลูกประคบ และ 1 พ.ค. งานจิตรกรรมลายทองเพื่อนำไปเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ซึ่งจะมีรางวัลให้กับผู้เข้าอบรมที่มีผลงานดีเด่น ไม่ต้องห่วงเรื่องวิธีการ ไม่ต้องมีพื้นฐาน แค่มีความเป็นไทยอยู่ในเม็ดเลือดก็ร่วมกิจกรรมได้ ดูงานสนุก แถมได้ความรู้อีกเพียบ.


ใต้ภาพ
1.การแสดงหนังตะลุงโดยศิลปินร่วมสมัย ชูศักดิ์ ศรีขวัญ
2.รศ.สุรศักดิ์ เจริญวงศ์
3.ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
4.ผลงาน "บรรพชิต" เทคนิค Lithograph ของอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
5.พรวิภา สุริยากานต์ ชื่องาน "วิถีชีวิตในความรู้สึก" เทคนิคปั้นปูนตำ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง