สธ.ดันประกาศให้ติดข้อความเตือนภัยเหล้า

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 6 เมษายน 2553 00:00:00 น.

สาธารณสุข - สธ.ออกกฎ บริษัทเหล้าต้องติดคำเตือน 1 ใน 5 ข้อความ แสดงควบคู่โฆษณาโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวังเตือนภัยร้ายจากสุรา เตรียมเร่งส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดมีผลก่อนสิ้นปีนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 เมษายนนี้ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2552 ว่า ที่ประชุมได้มีวาระพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือน ประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 ที่ระบุว่า การโฆษณาตราสัญลักษณ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องมีคำเตือนควบคู่ด้วย

"ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบประกาศที่จะระบุคำเตือนที่ต้องแสดงควบคู่กับตราสัญลักษณ์บริษัทหรือผลิตภัณฑ์นั่นเอง โดยได้กำหนดคำเตือน 5 ข้อความ เพื่อให้ผู้ประกอบการคัดเลือก 1 ข้อความในการแสดงควบคู่กับการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ" นายจุรินทร์กล่าว

สำหรับคำเตือน 5 ข้อความ ประกอบด้วย 1.สุราเป็นเหตุก่อมะเร็ง 2.สุราเป็นเหตุเซ็กซ์เสื่อม 3.สุราเป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิต 4.สุราเป็นเหตุการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุ และ 5.สุราทำร้ายครอบครัวทำลายสังคมได้

นายจุรินทร์กล่าวว่า การแสดงคำเตือน 5 ข้อความที่ต้องปรากฏควบคู่กับตราสัญลักษณ์บริษัทและผลิตภัณฑ์นั้น ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องแสดงผ่านสื่อที่โฆษณา 3 ชนิด คือ 1.สื่อโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีซีดี ดีวีดี ซึ่งในสื่อชนิดนี้ เสียงคำเตือนจะต้องดังในระดับเดียวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ และต้องปรากฏเสียงคำเตือนไม่น้อยกว่า 2 วินาที หากเป็นตัวอักษรต้องเป็นตัวอักษรลอย โดยเป็นสีขาวในพื้นที่ดำเข้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่สีดำ หรือกรอบคำเตือนในภาพรวม 2.สื่อสิ่งพิมพ์ และ 3.สื่ออื่นๆ มีรายละเอียดคือ ตัวอักษรพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น และขนาดตัวอักษรคำเตือนต้องเป็นตัวอักษรสีขาวในกรอบสีดำเข้ม และต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบหรือพื้นที่สีดำเข้ม

ด้าน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักคณะงานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผ่านมา หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2551 ถือว่าผิดหมด และได้จับไปแล้วกว่า 200 คดี โดยที่ศาลเชียงใหม่ได้มีการตัดสินไปแล้ว และสั่งปรับผู้ประกอบการจำนวน 200,000 บาท แต่ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์ เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 และร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ... จะเป็นการระบุว่าการดำเนินการโฆษณาใดที่ทำได้ อย่างไร และถูกกฎหมาย ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งส่งร่างประกาศฉบับนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม ซึ่งจะมีผลบังคับหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง