กฎหมายวาไรตี้: กฎหมายการพนัน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 00:00:00 น.
โดย ช.ช้างหัวหน้า

สิ่งที่อยู่คู่สังคมมานานนับศตวรรษเห็นจะได้แก่การพนัน เริ่มจากพนันกันเองในหมู่เพื่อนฝูงเล็กๆ น้อยๆ เรื่อยไปจนถึงการพนันขนาดใหญ่พวกบ่อนและโต๊ะพนัน การพนันขนาดใหญ่เป็นที่มาของการก่อให้เกิดอาชญากรรมทางทรัพย์สินทั้งในการทวงหนี้พนันและการหาเงินทางทุจริตมาใช้หนี้พนัน ดังนั้นรัฐจึงได้ออกกฎหมายมาเพื่อป้องกันปราบปรามให้การพนันลดน้อยลง ไม่ทำให้สังคมเสียหายมากเกินไป ซึ่งกฎหมายที่ว่านี้ได้แก่กฎหมายการพนัน

กฎหมาย (พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478) ได้แบ่งการพนันเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด ได้แก่ การเล่น ตามบัญชี ก ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ซึ่งมี 28 ชนิด คือ 1) หวย ก.ข. 2) โปปั่น 3) โปกำ 4) ถั่ว 5) แปดเก้า 6) จับยี่กี 7) ต่อแต้ม 8) เบี้ยโบกหรือคู่คี่ 9) ไพ่สามใบ 10) ไม้สามอัน 11) ช้างงาหรือป๊อก 12) ไม้ดำไม้แดงหรือปลาดำปลาแดง 13) อีโปงครอบ 14) กำตัด 15) ไม้หมุนหรือล้อหมุนทุกอย่าง 16) หัวโตหรือทายภาพ 17) การเล่นซึ่งมีการทรมานสัตว์ 18) บิลเลียดรู ตีผี 19) โยนจิ่ม 20) สี่เหงาลัก 21) ขลุกขลิก 22) น้ำเต้าทุกๆ อย่าง 23) ไฮโลว์ 24) อีก้อย 25) ปั่นแปะ 26) อีโปงซัด 27) บาการา 28) สล็อทแมทชีน

2.การพนันประเภทต้องขออนุญาต ได้แก่ การเล่น ตามบัญชี ข ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ซึ่งมี 28 ชนิด คือ 1) การเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งขัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า 2) วิ่งวัวคน 3) ชกมวย มวยปล้ำ 4) แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ 5) ชี้รูป 6) โยนห่วง

7) โยนสตางค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ 8) ตกเบ็ด 9) จับสลากโดยวิธีใดๆ 10) ยิงเป้า 11) ปาหน้าคน ปาสัตว์หรือสิ่งใดๆ 12) เต๋าข้ามแดน 13) หมากแกว 14) หมากหัวแดง 15) ปิงโก 16) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ 17) โตแตไลเซเตอร์ 18) สวีป 19) บุ๊กเมกกิง 20) ขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบ หรือสวีปซึ่งไม่ใช่ออกในประเทศ 21) ไพ่นกกระจอก 22) ดวด 23) บิลเลียด 24) ข้องอ้อย 25) สะบ้าทอย 26) สะบ้าชุด 27) ฟุตบอลโต๊ะ 28) เครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าจักรกลหรือสปริง ดีด ยิง หรือโยนวัตถุใดๆ ในภาชนะโดยมีการนับแต้ม

การพนันประเภทห้ามเด็ดขาด (บัญชี ก) เจ้าพนักงานไม่อาจอนุญาตให้เล่นได้ แต่หากรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขใดๆ ให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกกฎหมายพระราชกฤษฎีกา ส่วนการพนันประเภทที่อนุญาตให้เล่นได้ (บัญชี ข) ผู้เล่นต้องไปดำเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเช่นในเขตกรุงเทพมหานครต้องไปขออนุญาตที่กรมการปกครอง หรือในต่างจังหวัดต้องไปขออนุญาตที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ เป็นต้น

การเล่นพนันที่ไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับโทษตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการพนันฯ ดังนี้

1.ถ้าเป็นความผิดในการเล่นตามบัญชี ก หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 16 หรือการเล่นตามบัญชี ข หมายเลข 16 เฉพาะสลากกินรวบ เจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ส่วนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ถ้าเป็นความผิดในการเล่นอื่นนอกจากข้อ 1 ข้างต้น มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ห
รือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การพนันที่ผิดกฎหมายจะต้องเป็นการเล่นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินกัน และกฎหมายจะเอาผิดกับทั้งเจ้ามือหรือผู้จัดให้มีการเล่นและผู้ร่วมเล่นด้วย แต่การพิสูจน์เรื่องการเล่นพนันเป็นเรื่องยากนอกจากจับได้คาหนังคาเขา ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดข้อสันนิษฐานไว้ ดังนี้

1.ผู้จัดให้มีการเล่นซึ่งตามปกติย่อมพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแก่กันให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นจัดให้มีขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน และผู้เข้าเล่นอยู่ด้วยก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นพนันเอาเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น

2.ผู้อยู่ในวงการเล่นพนัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วย เว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์ หรือในที่สาธารณสถาน

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่จะระงับยับยั้งไม่ให้มีการเล่นพนันซึ่งเป็นทางอบายนำไปสู่ความเสียเงินทองและเดือดร้อนกระทบทั้งต่อครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลซึ่งจากผลสำรวจโพลล์พบว่าการพนันบอลได้แพร่ระบาดไปสู่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนแล้ว ดังนั้น รัฐจะต้องมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมไทยรอดพ้นจากภัยการพนันและเป็นสังคมที่เข้มแข็งสงบเย็นตลอดไป.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง