โพลเผยปชช.มองการเมืองขัดแย้งนานเหตุผู้นำ 2 ฝ่ายไม่ยอมกัน แนะคนไทยสามัคคี

“สวนดุสิตโพล"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จากกรณีความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมานานอย่างต่อเนื่อง การชุมนุมเคลื่อนไหวของม็อบกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะม็อบคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.) กับ...อ่านต่อ

ข่าวเลือกตั้ง'57ทั้งหมด »
ข่าวเลือกตั้ง'57 ทั้งหมด »

ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 00:00:50 น.
ผศ.ดร.ชาญชัย ทองโสภา สาธิตการใช้เครื่องกำจัดลูกน้ำโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ADVERTISEMENT