แฟชั่นโชว์ชุดแต่งกายมุสลิม 50 แบบ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 00:00:58 น.

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมแฟชั่นการแต่งกายของชาวมุสลิม ในการส่งออกและให้เป็นที่รู้จักของต่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ออกแบบชุดแต่งกายชาวมุสลิมกว่า 50 แบบ โดยนำผ้าไทยทั้ง 4 ภาค มาตัดเย็บให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามผ่านงานแสดงแฟชั่นโชว์ "Muslim Fashion Week 2010" ประจำปี 2553

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกายมุสลิม หรือ Muslim Fashion Week 2010 ว่า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "พัฒนาเครื่องแต่งกายมุสลิมเพื่อการส่งออก" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มแฟชั่นมุสลิมในประเทศ มีการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นตลาดภายในประเทศและตลาดภายนอกประเทศ และเป็นการเผยแพร่ชุดแต่งกายมุสลิมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางแก่คนทั่วไปมากขึ้น

ขณะเดียวกันมองว่าอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายนั้นเป็นสิ่งที่นำรายได้มาสู่ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นไปที่เครื่องแต่งกายของชาวมุสลิมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นชุดแต่งกายที่มีเอกลักษณ์และสวยงามไม่แพ้ชุดแต่งกายภาคอื่นๆ ที่สำคัญมีการผลิตขึ้นใช้เองภายในท้องถิ่นมาเป็นเวลายาวนานแล้ว เรียกได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจเป็นอย่างมาก

สำหรับแนวคิดในการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดมุสลิมนั้น เน้นการใช้ผ้าไทยทั้ง 4 ภาค มาตัดเย็บให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของชาวมุสลิม โดยได้รับความร่วมมือส่วนหนึ่งจากบรรดานิสิตนักศึกษา

และอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการออกแบบและตัดเย็บ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น มาออกแบบชุดแต่งกายมุสลิมทั้ง 50 ชุดในครั้งนี้ซึ่งคอลเลคชั่นส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ชุดแต่งกายของผู้หญิงเป็นหลัก ส่วนชุดแต่งกายของผู้ชายนั้นก็มีแต่

จะเป็นส่วนน้อย
ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต กล่าวว่า สำหรับการออกแบบในครั้งนี้ เป็นการร่วมงานกับ "Muslim Fashion Week" เป็นปีที่ 2 ของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งการออกแบบชุดแต่งกายชาวมุสลิมทั้ง 50 ชุด จะเน้นไปที่การใช้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่นผ้าไทยทั้ง 4 ภาค โดยการนำมาตัดเย็บให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจและเปิดโอกาสให้คนทั่วไปที่ไม่ได้นับถือในศาสนาอิสลาม ให้สามารถนุ่งชุดที่ออกแบบทั้ง 50 ชุดไปในโอกาสต่างๆ ได้ และทั้ง 50 ชุดนี้ถูกตัดเย็บให้ออกมาภายใต้ 4 แบบหลักๆ คือ 1.ชุดแต่งงาน 2.ชุดแต่งกายสีดำ 3.ชุดลำลอง 4.ชุดทำงาน สำหรับชุดแต่งกายสีดำนั้น ดร.วัลลภกล่าวว่า คงไม่ใช้สีดำล้วน แต่จะมีการผสมผสานอย่างอื่นเข้าไปด้วย เช่น จิวเวลรี่ลวดลายต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้ดูน่าสนใจแต่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม

ผ้าไทยทั้ง 4 ภาคที่นำมาใช้ตัดเย็บในครั้งนี้ ดร.วัลลภเผยว่า ประกอบไปด้วย ผ้าแพรวา ที่มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ผ้าโขมพัตถ์จากภาคกลาง หรือผ้าที่มาจากภาคใต้ ได้แก่ ผ้าจากเกาะยอ, ผ้าฝ้ายมาจากทางภาคเหนือ เป็นต้น โดยความพิเศษของแต่ละชุดนั้นจะเน้นใช้ผ้าไทยในแต่ละภาค ตัดเย็บเพื่อทำให้ชุดที่ออกมานั้นเกิดความสวยงามและเข้ากันเป็นอย่างดี

สำหรับงานแสดงแฟชั่นโชว์ "Muslim Fashion WeeK 2010" ประจำปี 2553 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 18.00-21.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม The Emerald Hotel.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »