'กล่องมหัศจรรย์' สอนอย่างไรให้เด็กโตไปไม่โกง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 00:00:23 น.

หลักสูตรโตไปไม่โกงที่จะมีการให้ครูบรรจุเข้าไปในตารางสอน 1 คาบเรียนต่อ 1 สัปดาห์นี้ จะถูกนำไปใช้ในภาคเรียนที่ 2 ของทั้ง 280 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ตอบรับการเป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งในแต่ละห้องเรียนของทุกชั้นเรียนตั้งแต่ อ.1-ป.3 ของโรงเรียนซึ่งเข้าร่วมใช้หลักสูตรจะได้รับสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ที่เรียกว่า "กล่องมหัศจรรย์" โดยภายในกล่องจะประกอบด้วย     1.คู่มือหลักสูตร ภายในจะมีการอธิบายเทคนิคของการถ่ายทอดความรู้ อย่างเทคนิคการเล่านิทาน บทเพลงและท่าเต้นในเพลง "โตไปไม่โกง" และการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม

2.หนังสือนิทาน มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 5 ประการ เช่น ความซื่อสัตย์ ก็จะมีนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ, ความรับผิดชอบ ก็มีเรื่องขุนพลงักฮุย ตำนานปาท่องโก๋กับขุนพลผู้รักชาติ, ความเป็นธรรม ในเรื่องราชสีห์กับหนู, ความมีจิตสาธารณะ ในเรื่อง Hans Brinker ที่มีเด็กชายเอานิ้วอุดเขื่อนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมหมู่บ้าน และในเรื่องของความพอเพียง ก็จะมีนิทานอีสปเรื่องอึ่งอ่างกับวัว

3.อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ ประกอบด้วย ซีดีเพลง หุ่นละครมือ แผนภาพต่างๆ บทละคร     ทั้งนี้ กล่องมหัศจรรย์ของทั้งระดับชั้น อ.1-ป.3 จะมีความแตกต่างกันไปตามระดับชั้นและความซับซ้อนของเนื้อหาที่เอื้อต่อการเรียนรู้.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวทั่วไปล่าสุด »