ข่าวอินโฟเควสท์
07:41 SELIC และบ.ย่อยปี 59 กำไรที่ 39.04 ลบ. เทียบกับปี 58 กำไรที่ 39.39 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…
07:39 QH และบ.ย่อยปี 59 กำไร 3.09 พันลบ. เทียบกับปี 58 กำไร 3.11 พันลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ต…
07:38 INET และบ.ย่อยปี 59 กำไรที่ 84.38 ลบ. เทียบกับปี 58 กำไรที่ 39.11 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…
07:37 KBS และบ.ย่อยปี 59 ขาดทุน 355.26 ลบ. เทียบกับปี 58 ขาดทุน 50.18 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน…
07:36 PRANDA และบ.ย่อยปี 59 ขาดทุน 283.26 ลบ. เทียบกับปี 58 ขาดทุน 55.78 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…