ข่าวอินโฟเควสท์
07:55 IVL และบ.ย่อยปี 59 กำไร 1.62 หมื่นลบ. เทียบกับปี 58 กำไร 6.61 พันลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทา…
07:54 MAJOR และบ.ย่อยปี 59 กำไร 1.19 พันลบ. เทียบกับปี 58 กำไร 1.17 พันลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทา…
07:53 ASEFA และบ.ย่อยปี 59 กำไร 288.23 ลบ. เทียบกับปี 58 กำไร 206.75 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/…
07:52 INOX ปี 59 กำไรที่ 588.97 ลบ. เทียบกับปี 58 กำไรที่ 119.87 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจ…