ข่าวอินโฟเควสท์
17:29 OGC ปันผลอัตรา 1.55 บ./หุ้น XD 7 มี.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด ว…
17:27 KKC ปันผลอัตรา 0.05 บ./หุ้น XD 8 มี.ค.   เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2561 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด ว…
17:27 GBX และบ.ย่อยปี 60 กำไรที่ 1.6 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 40.75 ลบ.   บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษั…
17:27 NETBAY และบ.ย่อยปี 60 กำไร 115.8 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไร 89.32 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตร…
17:26 OGC และบ.ย่อยปี 60 กำไรที่ 65.98 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 94.57 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน…