ข่าวอินโฟเควสท์
08:21 TCJ และบ.ย่อยปี 60 กำไรที่ 32.89 ลบ. เทียบกับปี 59 ขาดทุนที่ 2.2 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทา…
08:20 MCS และบ.ย่อยปี 60 กำไร 499.04 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไร 1.23 พันลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ต…
08:20 TM ปี 60 กำไรที่ 35.37 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 26.91 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ …
08:19 EASON และบ.ย่อยปี 60 กำไรที่ 87.3 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 88.61 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…
08:19 HYDRO และบ.ย่อยปี 60 ขาดทุน 59.81 ลบ. เทียบกับปี 59 ขาดทุน 130.55 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…