ข่าวอินโฟเควสท์
07:13 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 24 เม.ย. 60   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560 ดัง…
07:11 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 24 เม.ย. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:10 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่มPrecious Metal Futuresสิ้นวันที่ 24 เม.ย.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:10 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 24 เม.ย. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญ…
07:09 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 24 เม.ย. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
ข่าวการเมืองล่าสุด »