ข่าวอินโฟเควสท์
07:25 ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 20 พ.ย. 2560   ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ ประเภท วันที่ วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา ว…
07:25 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการ…
07:25 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 20 พ.ย. 60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ (หน่ว…
07:25 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 พ.ย. 2560   สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุ…
07:24 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่มPrecious Metal Futuresสิ้นวันที่ 20 พ.ย.60   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดังนี้ (หน่วย: จ…