ข่าวอินโฟเควสท์
07:43 AEC ปี 60 ขาดทุนที่ 76.9 ลบ. เทียบกับปี 59 ขาดทุนที่ 24.88 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจ…
07:42 TMT ปี 60 กำไรที่ 641.04 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 911.54 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจส…
07:41 BROOK และบ.ย่อยปี 60 กำไร 339.59 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไร 805.75 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/…
07:41 EGCO และบ.ย่อยปี 60 กำไร 1.18 หมื่นลบ. เทียบกับปี 59 กำไร 8.32 พันลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบท…
07:40 PSH และบ.ย่อยปี 60 กำไร 5.46 พันลบ. เทียบกับปี 59 กำไร 5.94 พันลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/…