ข่าวอินโฟเควสท์
08:38 ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ม.ค. 2561   ธันวาคม 2560 15 ธ.ค.60 22 ม.ค.61 CSL เสนอซื้อ 594,514,769 หุ้น หุ้นละ 7.80 บาท มกราคม 2561 9 ม.ค. 12 ก.พ.…
08:37 สภาสามัญชนอังกฤษผ่านร่างกฎหมาย Brexit ขณะยื่นต่อให้สภาขุนนางพิจารณา   สภาสามัญชนของอังกฤษ (House of Commons) มีมติผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกตั…
08:28 CIMBT และบ.ย่อยปี 60 กำไร 384.9 ลบ. เทียบกับปี 59 ขาดทุน 629.53 ลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ ก่อนสอ…
08:26 "ศิริธัช โรจนพฤกษ์" เก็บหุ้น NEWS จำนวน 22.15% ถือเพิ่มเป็น 22.8%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวัน…
08:23 "สุมาลี อ่องจริต" เก็บหุ้น WIIK จำนวน 0.05% ถือเพิ่มเป็น 15.04%   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที…