ผู้ประพันธ์

ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท
Mai Sin Rai Fai Sawart
17 มี.ค. 58
ผัวชั่วคราว
Pua Chua Krao
30 มิ.ย. 57
ปีกมาร
Peak Marn
14 ส.ค. 56
โคกอีเลิ้งเริงร่า
Cok E Lieng Rieng Ra
15 ต.ค. 56
ลิเกเงินร้อย
Li Ge Ngen Roi
14 พ.ค. 56
ลิเกเงินร้อย
Li Ge Ngen Roi
14 พ.ค. 56
ยัยบุญ กับ หมอทึ่ม
Yai Boon Kap Maw Theum
17 เม.ย. 56
กากับหงส์
Ka Kab Hong
22 ม.ค. 56
แม่เปียดื้อ
Maepiadue
3 ม.ค. 56
แรงเงา
The shadows
1 ต.ค. 55
เกมกำมะลอ
Game Kam Ma Lor
23 มิ.ย. 55