ผู้เขียนบท

หนึ่งในทรวง
Neung Nai Suang
28 พ.ค. 58
วัยแสบสาแหรกขาด
Wai Saab Sa Reak Khat
5 มี.ค. 59
อย่าลืมฉัน
Forget Me Not (Yah Leum Chan)
3 เม.ย. 57
ตะวันทอแสง
Ta Wan Tor Sang
21 ก.ย. 55