ดารา นักแสดง

เพลิงนรี
Plerng Naree
4 ส.ค. 59
รักเร่
Rakrae
14 ธ.ค. 58
คู่ปรับฉบับหัวใจ
Koo Prab Chabab Hua Jai
28 ต.ค. 58
ล่ารักสุดขอบฟ้า
La Ruk Sud Kob Fah
28 ก.ค. 57
พริกกับเกลือ
Prik Ka Kluea
4 ส.ค. 55