ดารา นักแสดง

เพลิงพระนาง
เพลิงพระนาง
17 ก.พ. 60
เพื่อนแพง
Puen Pang
12 พ.ค. 58
สุสานคนเป็น
Susan Kon Pan
19 เม.ย. 57
เลือดเจ้าพระยา
Leut Chao Praya
16 ส.ค. 56
โดมทอง
Dome Tong
10 มิ.ย. 56
อาญารัก
Arya Rak
25 มี.ค. 56
ป่านางเสือ 2
Pah Nang Suea 2
24 ก.ย. 55
พ่อตาปืนโต
Por Ta Puen Toh
27 ส.ค. 55