ดารา นักแสดง

กามเทพหรรษา
The Cupids
5 มี.ค. 60
เจ้านาง
Chao Nang
6 ก.ค. 58
บัลลังก์เมฆ
Ban Lang Make
18 พ.ค. 58
ใยกัลยา
Yai Kunlaya
10 ธ.ค. 57
รักคุณเท่าช้าง
Rak Khun Thao Chang
20 ส.ค. 57
รักออกฤทธิ์
Rak Ok Rit
18 พ.ค. 57
หนีก็ล่าซ่าก็รัก
Nee Kor La Za Kor Ruk
1 มิ.ย. 57
โทน
Tone
19 มิ.ย. 56
มายาตวัน
Maya Tawan
3 เม.ย. 56
ปิ่นรัก
Pin Ruk
4 มี.ค. 56
กุหลาบไฟ
Ku Lab Fai
24 ก.ค. 56
ตะวันทอแสง
Ta Wan Tor Sang
21 ก.ย. 55
หงส์สะบัดลาย
Hong Sabad Lay
14 ส.ค. 55