ดารา นักแสดง

ดอกไม้ใต้เมฆ
Dok Mai Tai Mek
27 ธ.ค. 58
พญาโศก
Phaya Sok
13 ก.ย. 58
คุ้มนางครวญ
Kum Nang Kraun
14 ม.ค. 57
สุภาพบุรุษลูกผู้ชาย
Su Pab Bu Rut Look Pu Chai
17 ก.ย. 56
เรือนเสน่หา
Ruean Saneha
16 เม.ย. 56
เก็บหอมออมรัก
Kab Hom Oom Rok
7 ก.ค. 55