ดารา นักแสดง

ชื่นชีวา
ชื่นชีวา
8 ก.ย. 59
ขมิ้นกับปูน
Kamin Kub Poon
17 ก.ค. 59
ทะเลไฟ
Talay Fai
16 พ.ค. 59
ฉันทนาสามช่า
Chantana
9 มี.ค. 59
เพื่อนแพง
Puen Pang
12 พ.ค. 58
สงครามนางงาม
BEAUTY AND THE BITCHES
3 ต.ค. 57
คุ้มนางครวญ
Kum Nang Kraun
14 ม.ค. 57
หยกเลือดมังกร
Yok Luead Mang Korn
14 พ.ย. 55