ดารา นักแสดง

เพลิงพระนาง
เพลิงพระนาง
17 ก.พ. 60
ขุนกระทิง
Koon-Krating
3 เม.ย. 59
มรสุมสวาท
Morrasoom Sawat
17 ธ.ค. 58
ดอกไม้ลายพาดกลอน
Dokmai Laiphatklon
3 ต.ค. 58
พญาโศก
Phaya Sok
13 ก.ย. 58
สมิง
Sming
11 ก.ย. 57
รักคุณเท่าช้าง
Rak Khun Thao Chang
20 ส.ค. 57
ไพรดิบ
pai dib
8 พ.ค. 57
คือหัตถาครองพิภพ
Keu Hat Tah Kraung Pi Pop
6 ธ.ค. 56
สุภาพบุรุษบ้านทุ่ง
Supaapburut Baan Tung
20 เม.ย. 56
ป่านางเสือ 2
Pah Nang Suea 2
24 ก.ย. 55