ดารา นักแสดง

เพชรกลางไฟ
เพชรกลางไฟ
25 ม.ค. 60
ลิเก๊ ลิเก
Lika
2 ต.ค. 57
กี่เพ้า
Kee Paow
1 พ.ย. 55