ดารา นักแสดง

สาปดอกสร้อย
สาปดอกสร้อย
29 ธ.ค. 59
รักเร่
Rakrae
14 ธ.ค. 58
ปลาหลงฟ้า
Pla Lhong Fah
7 ก.พ. 58
เนตรนาคราช
Nate Nak Ka Rat
21 พ.ย. 57
สุสานคนเป็น
Susan Kon Pan
19 เม.ย. 57
วันนี้ที่รอคอย
Wan Nee Tee Ror Khoi
13 มิ.ย. 56
ลิเกเงินร้อย
Li Ge Ngen Roi
14 พ.ค. 56
มนต์รักแก้บน
Mon Ruk Kae Bon
21 ก.ค. 55