ดารา นักแสดง

กามเทพหรรษา
The Cupids
5 มี.ค. 60
สาปดอกสร้อย
สาปดอกสร้อย
29 ธ.ค. 59
เพลิงนรี
Plerng Naree
4 ส.ค. 59
เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
Piang Chai Kon Nee Mai Chai Poo Wiset.
21 เม.ย. 59
เลือดมังกร ตอน เสือ
Luerd Mungkorn - Suer
10 มี.ค. 58
แม้เลือกเกิดได้
Mae Luek Kerd Dai
15 ม.ค. 58
คีตโลกา
Keeta Loga
27 ส.ค. 57
นางมาร
Nang Marn
17 มิ.ย. 56
ไฟมาร
Fai Marn
5 ก.ย. 55