ผู้กำกับ

ดั่งสวรรค์สาป
Dang Sawan Sarb
21 พ.ค. 58
ปีกมงกุฎ
Peek Mong Kut
26 พ.ค. 57
ไฟหวน
Fai Huan
19 พ.ค. 56
พริกกับเกลือ
Prik Ka Kluea
4 ส.ค. 55
พริกกับเกลือ
Prik Ka Kluea
4 ส.ค. 55