ดารา นักแสดง

กามเทพหรรษา
The Cupids
5 มี.ค. 60
Bussaba Rey Fun
บุษบาเร่ฝัน
9 เม.ย. 59
ลมซ่อนรัก
Lom Son Rak
26 ก.พ. 58
หวานใจนายกระจอก
Wan Jai Nai Kajok
17 พ.ย. 57
กุหลาบซ่อนกลิ่น
Kularb Sorn Klin
24 เม.ย. 57
นางร้ายสายลับ
Nang Rai Sai Lub
4 ส.ค. 56