ดารา นักแสดง

นักบุญทรงกลด
นักบุญทรงกลด
22 ก.พ. 60
รหัสปริศนา
CODE HUNTER
9 ม.ค. 59
กุหลาบเล่นไฟ
Ku Larb Len Fai
6 ต.ค. 57
เพชฌฆาต
The Last Executioner
3 ก.ค. 57
พรายพยากรณ์
Pray Paya Kron
1 ธ.ค. 57
คือหัตถาครองพิภพ
Keu Hat Tah Kraung Pi Pop
6 ธ.ค. 56
ผีเข้า ผีออก
Pee Kao Pee Ook
14 พ.ย. 56