ดารา นักแสดง

หักลิ้นช้าง
หักลิ้นช้าง
13 ม.ค. 60
โรงเรียนผี
school
3 พ.ย. 59
ปอบหน้าปลวก
Pob-na-pluak
12 มิ.ย. 57
เธอ เขา เรา ผี
tour kao law pee
13 มี.ค. 57