ดารา นักแสดง

กามเทพหรรษา
The Cupids
5 มี.ค. 60
ไฟล้างไฟ
Fai Lang Fai
19 พ.ย. 58
นางร้ายที่รัก
Nang Rai Tee Ruk
27 ส.ค. 58
ในสวนขวัญ
Nai Suan Kwan
5 ม.ค. 57
ฟัดจังโตะ
Fud-Jung-To
25 ธ.ค. 56
ฟ้ากระจ่างดาว
Fah Krachang Dao
26 มิ.ย. 56
มายาตวัน
Maya Tawan
3 เม.ย. 56
พรพรหมอลเวง
Pornprom Onlaweng
8 ก.พ. 56
ตะวันฉายในม่านเมฆ
Tawanchainaimarnmek
19 ธ.ค. 55