ดารา นักแสดง

เพชรกลางไฟ
เพชรกลางไฟ
25 ม.ค. 60
พลับพลึงสีชมพู
Plub Pleung See Chompoo
29 พ.ย. 58
รักต้องอุ้ม
Rak Taung Oum
17 ส.ค. 57
กุหลาบซ่อนกลิ่น
Kularb Sorn Klin
24 เม.ย. 57