ดารา นักแสดง

เพชรกลางไฟ
เพชรกลางไฟ
25 ม.ค. 60
นารีริษยา
Nareerisala
23 มิ.ย. 59
ไฟล้างไฟ
Fai Lang Fai
19 พ.ย. 58
ลมซ่อนรัก
Lom Son Rak
26 ก.พ. 58
มนต์เจตภูต
Mon Jet Poot
26 พ.ย. 57
หวานใจนายกระจอก
Wan Jai Nai Kajok
17 พ.ย. 57
สุดสายป่าน
Sud Sai Paan
15 ก.ค. 56
พรพรหมอลเวง
Pornprom Onlaweng
8 ก.พ. 56
คู่กรรม
Kookrama
28 ม.ค. 56
บ่วงวันวาร
Buang Wan Waan
2 ม.ค. 56
รักเกิดในตลาดสด
Ruk Kerd Nai Talad Sod
4 ส.ค. 55
รักคุณเท่าฟ้า
Rak Khun Thao Fah
25 ก.ค. 55