ผู้เขียนบท

ทะเลไฟ
Talay Fai
16 พ.ค. 59
คนละโลก
Kon La Lok
20 ต.ค. 58
ลูกผู้ชายหัวใจเข้ม
Look Poo Chai Hua Jai khem
9 ก.ค. 57
ดาวเกี้ยวเดือน
Dao Kiaw Duen
29 ส.ค. 56
โทน
Tone
19 มิ.ย. 56
แรงปรารถนา
Rangpratana
4 ม.ค. 56
ปัญญาชนก้นครัว
Panyachon Kon Krua
19 ต.ค. 55